Bygningsskader

Vi bistår deg fra det øyeblikket skaden blir oppdaget til den er ferdig reparert. Vi har engasjement hos flere forsikringsselskap og har omfattende erfaring med bygningsskader.

Skaderapport

En skaderapport er viktig dokumentasjon som brukes til å evaluere skadeomfanget og skadeårsaken. En grundig skaderapport kan bidra til å avdekke de eksakte årsakene til skaden, og dermed hjelpe til med å identifisere tiltak som kan forhindre lignende hendelser i fremtiden.

Når man skal evaluere skadeomfanget, må man undersøke alle aspekter av skaden, inkludert eventuelle skjulte skader. Dette kan innebære å undersøke bygningens struktur, sjekke elektrisk utstyr, eller sjekke rørleggings- eller ventilasjonssystemer. Ved å være grundig i evalueringen av skaden, kan man sørge for at alle skader blir identifisert og dokumentert.

Kontakt oss

Brannskade

Byggtakst Brannskade Vergåsen 8 10