Skjønn

Skjønnsbehandling kan være aktuelt ved store skader på bolig og eiendom som følge av for eksempel brann eller vann. I slike tilfeller vil skadelidte og forsikringsselskap oppnevne hver sin skjønnsmann som skal enes om erstatningskostnaden.

Er du i en situasjon hvor du er usikker på om du kan kreve en skjønnsbehandling? Ta kontakt med oss i ByggTakst. 

Vi er spesialister på å vurdere omfanget av skader og fastsette erstatningsbeløpet.

Kontakt oss
Byggtakst Skjønn