NATURSKADE

Har du opplevd en naturskade på din eiendom? Vi har erfaring fra flere tusen naturskader.

Det er viktig å få det besiktiget og taksert så snart som mulig. Naturskader vil føre til skader på bygninger, hageanlegg, gårdsplasser og veier, og det kan være kostbart å utbedre de skadene som oppstår. Ved å få det besiktiget og taksert, kan du få en bedre oversikt over skadeomfanget og hva som må gjøres for å få det rettet opp. Det er ikke bare viktig for din egen eiendom, men også for å hindre at skadene sprer seg til naboene. Så om du har opplevd en naturskade, ikke nøl med å kontakte oss for å få det tatt hånd om.

Kontakt oss
Byggtakst Naturskade