Forbefaring og overlevering

Når man overleverer eller selger en ny bolig, er det essensielt å søke hjelp fra en profesjonell takstmann. Dette kan spare deg for kostbare feil, og sikre at du får en riktig vurdering av eiendommen. 

En takstmann vil kunne utføre en omfattende vurdering av boligen og ivaretar dine interesser på en objektiv måte. Vi vil kunne eliminere feil og mangler som utbygger kan komme til å stå til ansvar for på et senere tidspunkt. 

Vi bistår også i forhold til leveranse fra underleverandører om nødvendig, slik at utbygger kan reklamere dersom det foreligger feil.

Vi har jevnlig kursing i standarder og holder oss oppdatert på dagens krav til enhver tid.

Vi er foretrukket av flere, større boligaktører i forbindelse med overlevering, som:

  • Grillstad Marina
  • Entra
  • KLP
  • Koteng
Kontakt oss
Byggtakst Forbefaring