Reklamasjon

Størst på reklamasjonstaksering i Trondheim.

Har du kjøpt en bolig med feil og mangler? Da kan det være både frustrerende og kostbart å få problemene rettet opp. I slike tilfeller lønner det seg å reklamere på boligen. 

Når du reklamerer på en bolig, betyr det at du som kjøper krever at selgeren retter opp eventuelle feil og mangler som var til stede på tidspunktet for kjøpet. Det kan dreie seg om alt fra skjulte fuktskader til feil på elektriske installasjoner eller rør. Hvis selgeren ikke har opplyst om slike problemer, kan du som kjøper ha krav på erstatning.

For å kunne reklamere på boligen, må du imidlertid kunne dokumentere at det foreligger feil eller mangler. Dette kan gjøres ved å få utført en reklamasjonsrapport av oss. En slik rapport vil kartlegge eventuelle feil og mangler på boligen og gi en grundig beskrivelse av disse.

Vi utarbeider en reklamasjonsrapport som ivaretar alle nødvendige forhold, inkludert opplysninger gitt under salget. Reklamasjonsrapporten undersøker hvilke feil og mangler det er i boligen og deretter om disse kan repareres rimelig. Boligen er ofte den største investeringen man gjør, så det er viktig at alle relevante opplysninger blir tatt hensyn til før beslutninger blir tatt.

Kontakt oss
Byggtaksst 03.04.24 32