Eltakst / kontroll

De fleste branner oppstår på grunn av/som følge av elektriske feil i boligen. 

Er du i tvil om det elektriske anlegget ditt er i orden? Da anbefaler vi en eltakst. Eltakst blir også ofte brukt i forbindelse med reklamasjon.

Ved utførelse av eltakst og kontroll følger man visse retningslinjer og krav på elektriske installasjoner. Dette gjøres for å bidra til at installasjonene fungerer som de skal og reduserer fare for brann eller elektrisk støt. 

Kontakt oss
Byggtakst Brannskade Vergåsen 8 3